Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s Vašimi údaji 

Jsme společnost WAXoff s.r.o., výhradní dovozce a distributor značky LYCON COSMETICS v České republice. Zabýváme se prodejem výrobků LYCON na českém trhu. Sídlíme na adrese Láskova 1801/5, Praha 11, 148 00. Naše IČO je 19187378. Najdete nás v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C382761/MSPH Městský soud v Praze. Provozujeme e-shop na webových stránkách MŮJ LYCON. Spojíte se s námi na telefonu 774 564 669 nebo emailem na adrese info@lycon.cz.

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I.                   Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně výrobků.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 týdny od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu výrobků

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to především: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa.

 Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše výrobky. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací aj.). 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let posledního poskytnutí dodání zboží. 

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@lycon.cz. 

II.              Kdo se k datům dostane

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží – SEND Předplatné s.r.o. a přepravní společnosti
  • účetnictví zpracovává účetní oddělení společnosti WISTRA CZ s.r.o., IČ 26350157

 Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 Co byste dál měli vědět

 V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@lycon.cz  nebo zavolejte na tel. č. 774 564 669.

 III.              Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.

Partnerské salony LYCON obdrží Zásady ochrany osobních údajů spolu s našimi obchodními podmínkami emailem. Podpisem pak potvrdí seznámení a souhlas s nimi.